ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ Ε.Ι.Ε.Κ. ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛ. ΣΧΟΛΗΣ

Εκκλησιαστικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ριζαρείου 1, 152 33 Χαλάνδρι
Διεύθυνση – Γραμματεία : Τηλ. / fax: 210 68 53 494
email : ressch@otenet.gr
blog (μη επίσημη Ιστοσελίδα του Ε.Ι.Ε.Κ. της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, αλλά ηλεκτρονικός χώρος ΄΄blog΄΄ που λειτουργεί επικουρικά στο εκπαιδευτικό έργο του Ε.Ι.Ε.Κ.) : eiekrizarios.wordpress.com/

Το Εκκλησιαστικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Ε.Ι.Ε.Κ. )

στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2006

(βάσει της Υ.Α. 96575/Α2/22-9-2006 στοΦ.Ε.Κ. 1440, τ. β΄ , 2-10-2006)

1. Προσφερόμενη ειδικότητα:

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (του προγράμματος εκκλησιαστικής κατάρτισης του Ν. 3432/2006).

2. Διάρκεια σπουδών:

Η διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε δύο εξάμηνα κατάρτισης, δεκατεσσάρων εβδομάδων το καθένα:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ): Οκτώβριος – Φεβρουάριος

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) : Φεβρουάριος – Ιούνιος.

Διδάσκουν κατά κανόνα καθηγητές της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

3. Σε ποιούς απευθύνεται το πρόγραμμα κατάρτισης:

Στην ειδικότητα «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» μπορούν να εγγραφούν:

• οι κάτοχοι Απολυτηρίου όλων των τύπων Λυκείου (Γ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Λ., Εκκλησιαστικού Λυκείου κλπ.), ή άλλου ισοτίμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ελληνικού ή της αλλοδαπής οι οποίοι μετά το Λύκειο επιθυμούν να παρακολουθήσουν εγκύκλια μαθήματα για να γίνουν στη συνέχεια ιερείς ή να απασχοληθούν στο διοικητικό μηχανισμό της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της εκκλησιαστικής διακονίας.

• οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.,

4. Σκοπός του προγράμματος «Εκκλησιαστική και πολιτιστική Κατάρτιση»

Το σύνολο των βασικών μαθημάτων, πέρα από τα μαθήματα των αγγλικών και της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιλαμβάνει μαθήματα που αφορούν στην εμπέδωση των λειτουργικών και ποιμαντικών απαιτήσεων των καταρτιζομένων για το ιερατικό λειτούργημα αλλά και στην απόκτηση βασικών θεολογικών και ποιμαντικών γνώσεων.

Μια πρώτη δέσμη μαθημάτων περιλαμβάνει μαθήματα λειτουργικής και εκκλησιαστικής κατάρτισης. Έτσι, διδάσκονται μαθήματα σχετικά με τη λατρεία, την ομιλητική, την εκκλησιαστική μουσική, τις εκκλησιαστικές τέχνες, την οργάνωση και οικονομική διαχείριση των Μητροπόλεων και των Ενοριών αλλά και την ποιμαντική επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις.

Η πρακτική αυτή κατάρτιση των εκπαιδευομένων πλαισιώνεται από μια δεύτερη δέσμη θεολογικών μαθημάτων η οποία παρέχει τη θεωρητική πληρότητα της κατάρτισης με μαθήματα όπως η Δομή και οργάνωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η Εισαγωγή στην Αγία Γραφή, η Δογματική Θεολογία, ο Διαχριστιανικός και Διαθρησκειακός Διάλογος και η Αγιολογία.

Και οι δύο δέσμες μαθημάτων από κοινού στοχεύουν στην προετοιμασία καταρτισμένων στελεχών που μπορούν να ενταχθούν στον εφημεριακό κλήρο ή να στελεχώσουν το διοικητικό και ποιμαντικό έργο των Ι. Μητροπόλεων και των Ενοριών.

Το σύνολο των μαθημάτων εξειδίκευσης έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι σπουδαστές να εφοδιάζονται με συγκεκριμένες και απαραίτητες πρακτικές γνώσεις του ιερατικού λειτουργήματος αλλά και του στελέχους του διοικητικού και ποιμαντικού έργου των Ι. Μητροπόλεων και των Ενοριών. Με αυτόν τον τρόπο θα αναπτύξουν σταδιακά τις ενδεδειγμένες δεξιότητες που θα τους καταστήσουν έτοιμους και ικανούς για την ένταξη στον εφημεριακό κλήρο και την στελέχωση του διοικητικού και ποιμαντικού έργου των Ι. Μητροπόλεων.

5. Εφόδια και Δεξιότητες που αποκτούν οι καταρτιζόμενοι:

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Εκκλησιαστική και Πολιτιστική Κατάρτιση» γνωρίζει τα βασικά καθήκοντα και κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την εκτέλεση του ιερατικού λειτουργήματος.

Προκειμένου να ανταποκριθεί της απαιτήσεις των παραπάνω εργασιών πρέπει να κατέχει:

-Γνώση των ιδιαιτεροτήτων του ιερατικού λειτουργήματος.

– Η απόκτηση βασικών θεολογικών γνώσεων

– Η απόκτηση βασικών ιεροψαλτικών γνώσεων

• Πρακτική εξάσκηση στη λατρεία και τις ακολουθίες

• Το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για την οργάνωση και διοίκηση της ενορίας.

• Το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για την άσκηση ποιμαντικού έργου και τις διαπροσωπικές σχέσεις.

• Ενημέρωση για θέματα αρχιτεκτονικής, εικονογραφίας και εκκλησιαστικής διακοσμητικής.

• Πρακτική εξάσκηση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

• Πρακτική εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

6. Οι κυριότεροι τομείς απασχόλησης των ειδικευμένων είναι:

• Εφημεριακός κλήρος.

• Διοικητικός μηχανισμός της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

• Εκκλησιαστική διακονία στις Ι. Μητροπόλεις και Ενορίες, όπως εκκλησιαστικά ιδρύματα και ιδρύματα κοινωνικής μέριμνας (υπερηλίκων, χρονίως πασχόντων, προσφύγων και μεταναστών κλπ), νεανικά εντευκτήρια και μαθητικές κατασκηνώσεις.

• Κατηχητικό έργο μέσω των εντύπων, του ραδιοφώνου, της τηλεοράσεως και του διαδικτύου .

7. Παρεμφερείς ειδικότητες στην Ελλάδα:

Η ειδικότητα διδάσκεται στην Ελλάδα σε επίπεδο:

* Ανώτατης Εκπαίδευσης από τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (του άρθρου 3, του νόμου 3432/2006), όπως μετονομάστηκαν οι Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές.

8. Συμβατότητα με ισχύοντα σε χώρες της Ε.Ε.:

Εκκλησιαστικά Ινστιτούτα.

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Ι.Ε.Κ. ΤΗΣ Ρ.Ε.Σ.

Το Εκκλησιαστικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Ιούλιο προκειμένου να εξυπηρετεί τους καταρτιζόμενους αλλά και τους υποψηφίους σπουδαστές.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους υποψηφίους του προγράμματος «Εκκλησιαστική και Πολιτιστική Κατάρτιση» είναι:

Α. Για λαϊκούς (άνδρες και γυναίκες)

1. Συμμαρτυρία, πνευματικού (Συστατική Επιστολή-Υπεύθυνη Δήλωση),

2. Συστατική Επιστολή Μητροπολίτου

3. Πρωτότυπος ή επικυρωμένος Τίτλος(οι) Σπουδών

4. Επικυρωμένη Φωτοτυπία Ταυτότητας

5. Δύο φωτογραφίες πρόσφατες (έγχρωμες, μικρού μεγέθους).

6. Χειρόγραφο σύντομο βιογραφικό σημείωμα (στο βιογραφικό σημείωμα περιγράφω τον εαυτό μου, εξηγώ γιατί θέλω να σπουδάσω θεολογία και γιατί προτιμώ να σπουδάσω στη Ριζάρειο ).

7. Πιστοποιητικό Υγείας για σχολική χρήση, από Κρατικό Νοσοκομείο, το οποίο πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους εγγραφής του υποψηφίου στο Ε.Ι.Ε.Κ.

Β. Για Κληρικούς

1. Χειροτονητήριο

2. Άδεια σπουδών του οικείου Μητροπολίτου για απαλλαγή από τις εφημεριακές τους υποχρεώσεις κατά τις ημέρες των μαθημάτων (από Δευτέρα έως και Πέμπτη τουλάχιστον)

3. Πρωτότυπος ή επικυρωμένος Τίτλος(οι) Σπουδών

4. Επικυρωμένη Φωτοτυπία Ταυτότητας

5. Δύο φωτογραφίες πρόσφατες (έγχρωμες, μικρού μεγέθους)

6. Χειρόγραφο σύντομο βιογραφικό σημείωμα (στο βιογραφικό σημείωμα περιγράφω τον εαυτό μου, εξηγώ γιατί θέλω να σπουδάσω θεολογία και γιατί προτιμώ να σπουδάσω στη Ριζάρειο).

Γ. Αλλοδαποί

Οι κάτοχοι τίτλων αλλοδαπής χρειάζονται επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών (ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, κληρικοί ή λαϊκοί):

1. Αντιστοιχία τίτλου σπουδών με ελληνικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

2. Βεβαίωση ελληνομάθειας.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη γραμματεία του Ε.Ι.Ε.Κ. της Ρ.Ε.Σ., στα διδακτήριά της στο Χαλάνδρι κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Σχολής, το αργότερο μέχρι το πρώτο πενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Πρόγραμμα Κατάρτισης – Ωρολόγιο Πρόγραμμα*

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

«ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

(του προγράμματος εκκλησιαστικής κατάρτισης του Ν. 3432/2006)

ΕΞΑΜΗΝΟ

Α

Β

αα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θ

Ε

Σ

Θ

Ε

Σ

1 Αγγλικά 2 2 2 2
2 Χρήση Η/Υ 2 2 2 2
3 Εργαστήριο Λειτουργικής Κατάρτισης 2 3 5 2 3 5
4 Εισαγωγή στην Ομιλητική 1 1 2
5 ΄Ασκηση στην Ομιλητική 1 1 2
6 Εκκλησιαστική Μουσική 2 1 3 2 1 3
7 Εκκλησιαστικές Τέχνες (Αρχιτεκτονική-Εικονογραφία-Διακοσμητική) 2 1 3 1 2 3
8 Οργάνωση και οικονομική διαχείριση Ι. Μητροπόλεων και Ενοριών 2 1 3
9 Ποιμαντική επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις 2 2 2 2 4
10 Δομή και οργάνωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας 2 2
11 Εισαγωγή στην Αγία Γραφή 2 2
12 Εισαγωγή στην Πατερική γραμματεία 2 2
13 Δογματική Θεολογία- Ερμηνεία Δογμάτων 2 2 2 2
14 Διαχριστιανικός και Διαθρησκειακός Διάλογος 2 2
15 Οι Άγιοι στη ζωή της Εκκλησίας 2 2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

21 8 29 16 12 28

Θ: Θεωρητικό μάθημα

Ε: Εργαστηριακό μάθημα

Σ: Σύνολο ωρών μαθημάτων

* Ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Υπουργείου Παιδείας.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: